ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Δραστηριότητα: Εμπόριο

Διεύθυνση: Αγίου Αλεξάνδρου 49, 17561 Παλαιό Φάληρο

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 147247909000

ΑΦΜ: 801026168

ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση Σύστασης και Καταστατικό